WTF?! What the future?! – Einde van “oude normaal”, onzekerheden van vandaag, weg naar betere toekomst

Informatie

Sprekers

We leven in een decennium van grote disrupties en systeemschokken: digitale uitdagingen, maatschappelijke verschuivingen, pandemieën, klimaatrampen, geopolitieke spanningen, deglobalisering, de (energie)crisis, … zetten ons aan tot een versnelde transformatie op verschillende niveaus in de samenleving en de economie. Het “Oude Normaal” bestaat niet meer en de reis naar een nieuwe toekomst is begonnen.

In zijn nieuwe 2023 keynote verkent Jo de huidige staat van de wereld en de barre tocht die ons de komende jaren te wachten staat. Hij beschrijft de uitdagingen, beperkingen, kansen en nieuwe regels voor bedrijven om zowel impactvol in de samenleving als economisch welvarend te zijn.
Jo presenteert een eenvoudige methode die je helpt om met onzekerheid om te gaan en een routekaart naar een optimistische toekomst te ontwerpen.
Wees klaar om geïnspireerd, gechoqueerd en bang te raken, maar ook om enthousiast te worden over de mogelijkheden van morgen.