Verhoog de slaagkans van je digitale projecten

Informatie

Sprekers

In digitale transformatie schuilt een grote belofte, maar in de praktijk lopen de meeste digitale projecten uit in tijd, ontsporen ze in kostprijs of leveren ze geen blijvende waarde op. Ergens onderweg tussen het ambitieuze plan en de realisatie op het terrein komt er een kink in de kabel en blijkt de echte impact uiteindelijk beperkt.
Op basis van het boek “Van Ambitie tot Adoptie – Digitaal transformeren met impact“ dat ze samen met Peter Verhasselt schreef, maakt Carine digitalisering tastbaar en realistisch. Ze verduidelijkt de grondoorzaken waarom veel digitaliseringsprojecten falen. Succes schuilt niet zozeer in technologie, maar vooral in duidelijkheid, organisatie en communicatie.
Met een reeks praktische tips en sprekende voorbeelden van kmo’s van bij ons, bezorgt ze je cruciale inzichten om de slaagkans van jouw digitale projecten aanzienlijk te verhogen.