Het centrale & digitale kennisplatform van Hubr – door Whale

Informatie

Sprekers

Hubr is een groep van Vlaamse vastgoedondernemers die zijn kantoren helpt structureren, digitaliseren en groeien. Aangesloten kantoren genieten van de (schaal)voordelen van een groep en extra concurrentieel voordeel, waarbij ze hun eigen naam en de lokale eigenheid van het vastgoedkantoor behouden. Om die schaalvoordelen nog te vergroten, werkte Hubr samen met Whale een centraal kennisplatform uit om ervoor te zorgen dat de verschillende kantoren dezelfde, uniforme procedures volgen en zo nog sneller groeien. Ontdek in dit gesprek tussen Hubr en Whale hoe zij dit aanpakten en wat de impact was.