Duurzaam IT inkopen: hoe de knelpunten wegwerken

Informatie

Sprekers

De workshop zal beginnen met een overzicht te geven van de belangrijkste sociale en ecologische impacten van IT-materialen. Nadien zullen concrete oplossingen worden voorgesteld aan de hand van o.a. ecolabels, internationale standaarden en nieuwe dienstverleners met creatieve oplossingen om je voetafdruk te verlagen.

Rob Renaerts zal de nadruk leggen op praktische oplossingen. Concreet betekent dit dat het niet zal gaan over due diligence of milieumanagement maar over de inhoud van ecolabels, de standaarden inzake de levensduur van je batterij of de mogelijkheden voor een tweede leven van je IT materiaal.