De succesvolle overstap van Vinçotte naar elektronische facturatie – met Speos

Informatie

Sprekers

Verplichte e-facturatie voor B2B zal naar verwachting gefaseerd worden ingevoerd, maar zal voor elk bedrijf verplicht worden vanaf juli 2025. Reden te meer om er tijdig mee te beginnen!

Sinds 2014 vertrouwt Vinçotte op Speos’ B2Boost oplossing om hun facturatieprocessen te moderniseren. Dit omvat het digitaliseren, archiveren en efficiënt verzenden van facturen naar diverse klanttypen, zoals B2C-, B2B- en B2G-klanten. Het Speos-platform maakt de overgang van papieren naar elektronische facturatie mogelijk via kanalen zoals OpenPeppol, e-mail, EDI-portalen en interoperabiliteit hubs.

Jan Eeckhout, Head of Sales B2Boost bij Speos, vertelt over de redenen achter de keuze van Vinçotte voor Speos en de voordelen van een langdurige samenwerking met een betrouwbare partner.