Generix Group ISO 27001 gecertificeerd
Generix Group Benelux

Generix Group ISO 27001 gecertificeerd

Generix Group, een wereldwijde leverancier van collaboratieve SaaS software voor de Supply Chain, industrie en retail ecosystemen, heeft van Certi-Trust het ISO/CEI 27001 certificaat ontvangen.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Met het behalen van het ISO 27001 certificaat, een internationale norm, bevestigt Generix Group haar verbintenis om haar klanten zeer hoge veiligheidsnormen te garanderen bij de diensten die ze levert, evenals de hoogste niveaus van vertrouwelijkheid bij de verwerking van hun gegevens.
Deze norm is de internationale referentie voor de invoering van een beheersysteem voor informatiebeveiliging (Information Security Management System – ISMS) en maakt het mogelijk het bestaan te certificeren van processen, procedures en beheersystemen om cyberbedreigingen te identificeren, de bijbehorende risico’s te beheersen en passende beschermingsmaatregelen te nemen. Dit om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te waarborgen.
Het opgezette Information Security Management System (ISMS) beantwoordt aan de volgende strategische vereisten die van essentieel belang zijn voor de klanten van Generix Group:
• De vertrouwelijkheid van de gehoste gegevens waarborgen
• De integriteit van de gegevens waarborgen
• De beschikbaarheid van SaaS-diensten waarborgen om de continuïteit van gecontracteerde diensten te verzekeren
• Traceerbaarheid binnen SaaS-platformen mogelijk maken
• Voldoen aan de wettelijke regelgeving die van toepassing is op het toepassingsgebied van ISMS
“We zijn zeer verheugd dat wij met onze activiteiten hebben kunnen bijdragen aan de verbetering van het – met name digitale – vertrouwen dat Generix Group kan blijven inboezemen bij haar klanten en partners door middel van deze ISO 27001-certificering. De actieve samenwerking van alle teams tijdens de certificatie-audit gaf duidelijk aan dat alle niveaus van het bedrijf sterk geïnvesteerd hebben in het behalen van dit certificaat,” zegt Pierre Dewez, Chief Executive Officer van Certi-Trust Group.
Het behalen van deze certificering is een nieuwe structurele stap in de strategie van Generix Group inzake het beheer van de informatiebeveiliging en vormt de hoeksteen van deze strategie.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht